Planering 2020/2021


Åk 7

HT 
 • Geografi-klimat och klimatzoner, kartkunskap
 • Historia: Neolitiska revolutionen, Antiken
VT
 • Samhällskunskap- Lag och Rätt, Massmedia
 • Religion: Syskonreligionerna (Judendom, kristendom, islam)

Åk 8

HT
 • Religion: Hinduism och Buddhism
 • Samhällskunskap- Så styrs Sverige, arbetsmarknad
VT
 • Historia- Franska och industriella revolutionen
 • Geografi- Basnäringar, Resurser, hållbar utveckling

Åk 9

HT
 • Första VK och mellankrigstiden och Ryska revolutionen
 • Nya religiösa rörelser
 • Tema: USA (Ge, Hi, Sh)
VT
 • Tema: Fattiga och rika (Sh, Ge)
 •  Andra VK och kalla kriget
 • Konflikter i religionens namn (Hi, Re)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar