Jag heter Sofia Bengtsson och undervisar i SO-ämnena på 

Veingeskolan 7-9 i Laholms Kommun. Tillsammans med 

Cecilia Jardelid är jag mentor för 9A. Det här är min sida där 

du hittar aktuell information under läsåret.


sofia.bengtsson@edu.laholm.se

tel. 0430-156 40