Jag heter Sofia Bengtsson och undervisar i SO-ämnena på 

Veingeskolan 7-9 i Laholms Kommun. Tillsammans med 

Håkan Skog är jag mentor för 8D. Det här är min sida där 

du hittar aktuell information under läsåret.


Vill du komma i kontakt med mig når du mig lättast via mail, 

sofia.bengtsson@edu.laholm.se eller arbetslagstelefonen

tel. 0430-156 40